Felmérés

„Leleményes Hőseink” a közfoglalkoztatásban

A Nemzeti Művelődési Intézet 2013. november 1-én indította Kulturális Közfoglalkoztatási Programját, amely 2014. április 30-ig, azaz 6 hónapig tartott. A Belügyminisztérium által támogatott program eltér a hagyományos közfoglalkoztatástól, mivel a bemeneti feltétel az érettségi bizonyítvány megléte volt és a végzett tevékenység is speciális ismereteket igényelt. A mintaprogramhoz közel kétezer partnerszervezeten keresztül, több, mint négyezer közfoglalkoztatott csatlakozott több, mint ezer településről.

A programban a közfoglalkoztatottak a közművelődés területén végzett hatékonyabb munkájuk érdekében 46 órás képzésen vettek részt, összesen 171 kurzus keretében.

A közfoglalkoztatottak összlétszámából az április 30-i zárás adatai szerint 480 fő lépett ki úgy, hogy el tudott helyezkedni máshol (11%), zárása után pedig a korábbi közfoglalkoztatottak további (minimum) 11%-át a partnerszervezet továbbfoglalkoztatta, tehát a Kulturális Közfoglalkoztatási Programhoz csatlakozottak legalább 22%-a el tudott helyezkedni a program alatt vagy azt követően. A dolgozók alacsony átlagéletkora miatt ez még figyelemre méltóbb, adat, hiszen sok fiatal ezen program keretein belül szerezte meg első munkatapasztalatait. A kilépők száma megyénként eltérő. Akadtak olyan területek, ahol kevésbé volt jelentős a fluktuáció (elsősorban az aprófalvas területeken) míg egyes dunántúli megyékben, vagy a fővárosban az alacsony dolgozói számhoz képest igen sokan el tudtak helyezkedni.

A közfoglalkoztatottak sokrétű tevékenységet végeztek, segítették a fogadó települések közösség-, társadalom- és gazdaságfejlesztő munkáját, ugyanakkor hozzájárultak az ágazati szakpolitikai célok megvalósításához is.
A pályakezdők, a hátrányos helyzetű térségekben élők, a kis lélekszámú településeken élő munkaképes korú nők helyzetén a program egyértelműen javítani tudott.

A program során összesen 11 különböző téma mentén kidolgozott (személyes közfoglalkoztatotti nyitó, lakossági, települési, intézményi, civil szervezeti, ifjúsági, művészeti csoportok és azok tagjai, első világháborús, helyi példaképek, személyes közfoglalkoztatotti záró) kérdőíves felmérést végeztek a közfoglalkoztatottak. A kapott több tízezer elemből álló adatbázis olyan átfogó képet ad a mai magyar társadalom kulturális helyzetéről, annak egyes szegmenseiről, amilyenre eddig még nem volt példa.

Az adatok feldolgozása során kiemelt figyelmet kapott az ifjúsági korosztály a fiatalok közösségei. A kapott válaszok többsége alapján megerősítést nyert, hogy fontos a fiatalok kezdeményezőkészségének támogatása. Számos település fiatalja szeretne tenni valamit a helyi közösségek, a helyi környezet jobbá tétele érdekében. A „Leleményes Hőseink” egy olyan települési szintű ifjúsági kezdeményezéseket felkaroló önkéntes program, amely a Kulturális Közfoglalkoztatási Program lakossági kérdőivein megfogalmazott igényekre és lehetőségekre is válaszol.

A Leleményes Hőseink programhoz kapcsolódó felmérés összegzése letölthetően:

lelemenyes_hosok_eredmnyek_felmeres_acrobat

Facebook közösség